20 trò 6 cấp lớp, một mình thầy cân hết

4 tháng trước 24
ARTICLE AD BOX
Anh Krit Chomphra (34 tuổi) vừa là thầy giáo vừa là nhân viên duy nhất của trường học chỉ có vỏn vẹn 20 học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở Thái Lan.
Đọc toàn bộ bài báo