35 năm hợp tác chuyển đổi kết nối viễn thông giữa Việt Nam và Úc

2 tuần trước 5
ARTICLE AD BOX
Năm 2023, đánh dấu 35 năm Việt Nam và Úc ký Thỏa thuận Hợp tác Kinh doanh đầu tiên về viễn thông vào năm 1988. Quan hệ hợp tác này đã hỗ trợ rất nhiều cho Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa những lợi ích của công cuộc đổi mới.
Đọc toàn bộ bài báo