6 tác phẩm biểu tượng du lịch TP HCM ấn tượng

3 tháng trước 19
ARTICLE AD BOX
Ban tổ chức nhận về 150 bài dự thi sau 3 tuần, trong đó, nhiều tác phẩm lấy ý tưởng từ nhịp sống Sài Gòn.
Đọc toàn bộ bài báo