79 công trình tiêu biểu ghi danh vào Sách vàng sáng tạo Việt Nam

2 tháng trước 10
ARTICLE AD BOX
Tác giả của các công trình được vinh danh Sách vàng sáng tạo Việt Nam là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhiều người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, là chủ doanh nghiệp, có cả học sinh, sinh viên.
Đọc toàn bộ bài báo