Ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo' được giữ thế nào khi hồi hương

2 tuần trước 3
ARTICLE AD BOX
Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" khi hồi hương được đặt ở gian phòng bảo vệ cẩn mật, cạnh chân dung vua Minh Mạng và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đọc toàn bộ bài báo