Bác sĩ có trình độ tiến sĩ làm việc ở Đà Nẵng được hưởng 200 lần lương cơ sở

2 tháng trước 3
ARTICLE AD BOX
Đà Nẵng vừa có chế độ thu hút bác sĩ làm việc tại các cơ sở y tế công lập, trong đó tiến sĩ được hưởng 200 lần mức lương cơ sở.
Đọc toàn bộ bài báo