Bình Phước tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

2 tháng trước 10
ARTICLE AD BOX
4 tập thể, 39 cá nhân điển hình, tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023 ở Bình Phước vừa được biểu dương, tôn vinh.
Đọc toàn bộ bài báo