Bộ trưởng Công an báo cáo Quốc hội về phòng chống tội phạm

2 tuần trước 6
ARTICLE AD BOX
Sáng 21/11, đại tướng Tô Lâm thừa ủy quyền Thủ tướng trình bày báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023.
Đọc toàn bộ bài báo