Cán bộ, đảng viên không gương mẫu thì còn nói được ai?

2 tháng trước 2
ARTICLE AD BOX
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao, càng phải tiên phong, gương mẫu: 'Các đồng chí không gương mẫu, giữ mình, vướng vào tham nhũng, tiêu cực thì còn nói được ai?'.
Đọc toàn bộ bài báo