Cha mẹ qua đời bao lâu thì các con mất quyền chia tài sản thừa kế?

2 tháng trước 3
ARTICLE AD BOX
Kể từ thời điểm cha mẹ qua đời, thời hiệu để các con yêu cầu chia tài sản thừa kế là 30 năm đối với bất động sản; 10 năm đối với động sản như tiền, vàng, xe…
Đọc toàn bộ bài báo