Chủ tịch UBND Quảng Trị có số phiếu 'tín nhiệm thấp' cao nhất

2 tháng trước 8
ARTICLE AD BOX
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng có 9 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm tỉ lệ cao nhất trong 29 người được HĐND tỉnh Quảng Trị lấy phiếu tín nhiệm.
Đọc toàn bộ bài báo