Chưa chấp thuận dùng lượng khổng lồ đất đá thải từ mỏ than làm vật liệu san lấp

2 tháng trước 3
ARTICLE AD BOX
Chưa chấp thuận dùng lượng khổng lồ đất đá thải từ mỏ than làm vật liệu san lấpVề đề xuất sử dụng đất đá thải từ mỏ than làm vật liệu san lấp ở Quảng Ninh, Bộ TN&MT chưa có văn bản trả lời và đang thực hiện theo quy trình, nếu xác định đúng là vật liệu xây dựng thì mới cho phép thực hiện.
Đọc toàn bộ bài báo