Chung cư Lexington chưa có sổ hồng: Lỗi của Nhà nước hay chủ đầu tư?

2 tháng trước 16
ARTICLE AD BOX
Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM khẳng định với Hội đồng xét xử việc chưa cấp sổ là do chủ đầu tư chung cư Lexington Residence chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính.
Đọc toàn bộ bài báo