Điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT

2 tuần trước 6
ARTICLE AD BOX
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp. Thông tư có hiệu lực từ 17.11.2023.
Đọc toàn bộ bài báo