Giải đáp thiên văn học: Vì sao nhật thực và nguyệt thực luôn xảy ra theo cặp?

2 tháng trước 13
ARTICLE AD BOX
Khi có một lần nhật thực diễn ra thì có một nguyệt thực khác trước hoặc sau đó hai tuần, và ngược lại. Vì sao vậy?
Đọc toàn bộ bài báo