Giảng viên kêu bị nợ lương, Trường đại học Văn hóa TP.HCM nói gì?

2 tháng trước 13
ARTICLE AD BOX
Giảng viên Trường đại học Văn hóa TP.HCM phản ánh do trường chưa có hiệu trưởng nên nợ lương viên chức, người lao động. Sinh viên cũng bị ảnh hưởng, chậm cấp bằng tốt nghiệp.
Đọc toàn bộ bài báo