Giáo dục, xin đừng đổi mới nửa vời

2 tháng trước 13
ARTICLE AD BOX
Nếu không khắc phục được tình trạng đổi mới nửa vời thì cải cách giáo dục, dù được yêu cầu và tạo điều kiện để đổi mới căn bản và toàn diện, cũng sẽ không về đích thành công.
Đọc toàn bộ bài báo