Học sinh thuộc hộ cận nghèo tại Hà Nội sẽ không phải đóng học phí

2 tháng trước 14
ARTICLE AD BOX
Học sinh thuộc diện hộ cận nghèo tại Hà Nội sẽ được miễn phí 100% học phí, áp dụng từ đầu năm 2024.
Đọc toàn bộ bài báo