Hơn 10.000 học sinh cận nghèo ở Hà Nội được miễn học phí

2 tháng trước 9
ARTICLE AD BOX
Ngoài 50% học phí được giảm theo quy định của Chính phủ, học sinh cận nghèo ở Hà Nội sẽ được thành phố chi 6,7 tỷ đồng, hỗ trợ 50% còn lại.
Đọc toàn bộ bài báo