Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè có cầu đi bộ nối quận 1 và Bình Thạnh

2 tháng trước 8
ARTICLE AD BOX
Cầu đi bộ thuộc Dự án cáp ngầm 220kV Tao Đàn - Tân Cảng bắc ngang qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nối quận 1 và Bình Thạnh sắp hoàn thiện đưa vào sử dụng.
Đọc toàn bộ bài báo