Lý do thi thể Từ Hi Thái hậu không phân hủy suốt 20 năm

3 tháng trước 18
ARTICLE AD BOX
Quan tài làm từ gỗ quý cùng trận bệnh nặng trước khi chết khiến thi thể của Từ Hi Thái hậu không phân hủy suốt 20 năm sau khi qua đời.
Đọc toàn bộ bài báo