Mở công ty kêu gọi góp vốn, hai vợ chồng chiếm đoạt 155 tỉ đồng

2 tuần trước 16
ARTICLE AD BOX
Sau khi được góp vốn, Âu và Vinh đã chiếm đoạt số tiền trên 155 tỉ đồng và không có khả năng hoàn trả cho nhà đầu tư vì các dự án giới thiệu đều không có thật.
Đọc toàn bộ bài báo