Năm 2023, du lịch là điểm sáng của Bình Thuận

2 tháng trước 9
ARTICLE AD BOX
Năm 2023, Bình Thuận có nhiều điều kiện thuận lợi như đăng cai năm du lịch quốc gia, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết đưa vào khai thác.
Đọc toàn bộ bài báo