Người không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng

2 tháng trước 5
ARTICLE AD BOX
Người không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng thángThay vì 80 tuổi như hiện nay, dự thảo Luật BHXH đề xuất công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo.
Đọc toàn bộ bài báo