Người lao động thắng kiện vụ đòi tiền lương làm thêm giờ

2 tháng trước 3
ARTICLE AD BOX
TAND TP.HCM buộc Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu phải chi trả cho ông Võ Văn Phúc hơn 136 triệu đồng tiền làm thêm giờ, trả một lần ngay sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực.
Đọc toàn bộ bài báo