Phí đào tạo bằng lái xe hạng B2 tại Hà Nội hơn 15,5 triệu đồng

2 tháng trước 9
ARTICLE AD BOX
Từ năm 2024, phí đào tạo bằng lái xe hạng B2 tại Hà Nội là hơn 15,5 triệu đồng.
Đọc toàn bộ bài báo