Phương Tây có thể thúc giục Ukraine tuyển lính đến 70 tuổi

2 tuần trước 6
ARTICLE AD BOX
Lãnh đạo tình báo Nga nói rằng phương Tây đang hối thúc Ukraine mở rộng độ tuổi tuyển lính động viên từ 18-60 hiện nay lên 17-70 tuổi.
Đọc toàn bộ bài báo