Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cải thiện chỉ số cải cách hành chính

2 tháng trước 4
ARTICLE AD BOX
Ngày 3.10, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết mới đây đơn vị sơ kết công tác cải cách hành chính - chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023. Theo đó, có nhiều nội dung, chỉ số liên quan cải cách hành chính đã được cải thiện so với trước.
Đọc toàn bộ bài báo