Sửa Luật Di sản có tránh được những dự án lấn biển như ở vịnh Hạ Long?

3 tuần trước 9
ARTICLE AD BOX
Theo dự thảo Luật Di sản văn hóa sửa đổi thì Quảng Ninh nếu muốn điều chỉnh ranh giới vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long sẽ không đơn giản.
Đọc toàn bộ bài báo