T.Ư Đảng thảo luận việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ 1.7.2024

2 tháng trước 3
ARTICLE AD BOX
Ngày 3.10, tiếp tục Hội nghị T.Ư 8 khóa XIII, T.Ư Đảng làm việc tại hội trường để thảo luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.
Đọc toàn bộ bài báo