Thiếu thuốc, vật tư y tế khám chữa bệnh, Quảng Nam đôn đốc các gói thầu

2 tháng trước 15
ARTICLE AD BOX
Trước tình trạng thiếu hụt thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh cho người dân, HĐND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị UBND tỉnh đôn đốc triển khai các gói thầu y tế cho các bệnh viện.
Đọc toàn bộ bài báo