TP.HCM dự kiến vốn đầu tư công năm 2024 hơn 79.000 tỉ, đặt mục tiêu giải ngân trên 95%

2 tháng trước 7
ARTICLE AD BOX
Dự kiến vốn đầu tư công năm 2024 của TP.HCM là hơn 79.000 tỉ, trong đó từ ngân sách địa phương 75.577 tỉ, ngân sách Trung ương phân bổ 3.686 tỉ. TP đặt mục tiêu giải ngân trên 95%
Đọc toàn bộ bài báo