Trả lại hơn 700 triệu đồng chuyển khoản nhầm

2 tháng trước 12
ARTICLE AD BOX
Anh Nguyễn Xuân Phúc, 38 tuổi, lập tức trình báo công an sau khi tài khoản ngân hàng nhận được 719 triệu đồng từ một người không quen biết.
Đọc toàn bộ bài báo