Việt Nam tăng 2 bậc chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2023

2 tháng trước 13
ARTICLE AD BOX
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới ghi nhận năm 2023 Việt Nam tăng 2 bậc chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu so với năm 2022, xếp hạng 46/132 quốc gia, nền kinh tế.
Đọc toàn bộ bài báo